Cho Thuê & Bán Nhà Vệ Sinh Composite Giá Rẻ (Di Động - Công Cộng - Lưu Động) TPX

Gọi ngay cho chúng tôi

Ms PhúYên 0933 00 3329

Tư vấn trực tuyến

Liên kết website

Sản phẩm tiêu biểu

Trang chủ » Tin tức »

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nhà Vệ Sinh Công Cộng

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nhà Vệ Sinh Công Cộng
Cập nhật: 20160703222043

Ứng dụng: phục vụ các nhu cầu văn minh tiến bộ xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nhiệt điện, năng lượng sạch, môi trường đô thị, du lịch, xây dựng, dầu khí…

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Căn cứ vào Quyết định 225/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8 tháng 5 năm 2012:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 225/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU CHUẨN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 2005 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chínphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngây 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 nă2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 659/QĐ-BVHTTDL ngày 24/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt các nhiệm vụ đột phá năm 2012;

Căn cứ Công văn số 1332/BVHTT-TCDL ngày 03/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng nhà vệ sinh phục vụ du khách tại các điểm du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lữ hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Giám đốc các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 4;
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
UBND các tỉnh/thành;
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để báo cáo);
Các Sở VHTTDL;
Vụ KHCNMTVụ PC, Website TCDL;
- Lưu: VTVụ LH, DDg(140).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tuấn

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TIÊU CHUẨN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch)


I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này xác định các tiêu chí tối thiểu đối với nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch, điểm dừng chân và các địa điểm phục vụ khách du lịch khác.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các điểm tham quan du lịch, điểm dừng chân và các địa điểm phục vụ khách du lịch khác.

3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Nhà vệ sinh công cộng

Là một khu nhà cố định hoặc di động, gồm có phòng vệ sinh và khu vực rửa tay.

3.2. Phòng vệ sinh

Phòng vệ sinh có bồn cầu và các trang thiết bị, đồ dùng cần thiết cho người sử dụng, có chốt cài bên trong để bảo đảm sự riêng tư.

3.3Khu vực rửa tay

Khu vực rửa tay có bố trí các trang thiết bị dành cho việc lau, rửa tay. Khu vệ sinh nam bố trí thêm bồn tiểu treo.

II. TIÊU CHÍ VỀ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

1. cầu chung

Đáp ứng điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nhà tiêu dội nước tự hoại tại QCVN 01:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế;

Có biển báo nhà vệ sinh công cộng rõ ràng, bằng tiếng Việt và tiếng Anh (kèm chữ viết tắt tiếng Anh: WC), ở những nơi mang tính đặc thù cần thiết có thể có thêm thứ tiếng khác, có thể có ký hiệu bằng hình ảnh để phân biệt nhà vệ sinh dành cho nam và nữ, được đặt ở nơi dễ thấy;

Có vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách khi sử dụng;

Có số lượng phòng vệ sinh phù hợp với số lượng khách có nhu cầu sử dụng;

Có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi cần thiết, hoạt động tốt, đượlắp đặt chắchắn, sắp xếp gọn gàng;

Bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng;

- Ở những nơi có điều kiện, mỗi khu vệ sinh cần có ít nhất một phòng vệ sinh cho người tàn tật. Phòng vệ sinh này phải có cửa rộng hơn để xlăn có thể vào được và xung quanh nhà vệ sinh

có đường dẫn (dành cho xe lăn).

2. Yêu cầu cụ thể

2.1. Thiết kế kiến trúc

Nhà vệ sinh có chiều cao tối thiểu 2,5 m, tường ốp gạch men và sàn lát bằng vật liệu chống trơn;

Diện tích một buồng vệ sinh đủ cho một phụ nữ hoặc nam giới trưởng thành, tối thiểu là 2,5 m2 cho một buồng vệ sinh;

Có khu vực phòng vệ sinh và khu vực rửa tay dành riêng cho nam và nữ;

Có hệ thống quản lý và xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quy định.

2.2. Trang thiết bị tiện nghi

Trang thiết bị trong mỗi phòng vệ sinh:

+ Chốt cài cửa bên trong;

Móc treo túi/quần áo gắn trên cửa hoặc giá để đồ gắn trên tường;

+ Bồn cầu;

+ Giấy vệ sinh;

+ Thùng đựng rác có nắp.

Trang thiết bị trong khu vực rửa tay:

Chậu rửa mặt và vòi nước (có bệ đá xung quanh chậu rửa mặt);

+ Gương soi nửa người (gắn phía trên chậu rửa mặt);

+ Xà phòng rửa tay;

+ Khăn lau tay, hoặc giấy lau tay, hoặc máy sấy tay tự động;

+ Thùng đựng rác có nắp.

+ Khu vệ sinh nam có thêm bồn tiểu treo.

Hệ thống đèn chiếu sáng: lắp đặt đủ chiếu sáng cho tất cả các khu vực (lối ra vào, trong phòng vệ sinh và khu vực rửa tay)Ở những nơi không có nguồn cấp điện thì thiết kế đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên.

Hệ thống thông gió: lắp đặhệ thống thông gió phù hợp hoặc thông gió tự nhiên (mở cửa sổ) để đảm bảo lưu thông không khí.

3. Mức độ phục vụ

Cung cấp nước sạch 24/24h; khuyến khích cung cấp nước nóng vào mùa đông cho khu vực rửa tay;

Có nhân viên phục vụ để lau, dọn vệ sinh, cung cấp các đồ dùng thiếu hoặc hết và bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị;

Mức độ vệ sinh: Luôn đảm bảo sạch sẽ ở tất cả các khu vực, không có mùi hôi; sàn nhà luôn giữ khô ráo, không có nước ứ đọng; chất thải được thu gom, xử lý theo quy định.


Chi tiết tại Website: 

http://nhavesinhcomposite.com/Fanpage:

https://www.facebook.com/tpxsgc

https://www.facebook.com/ctysaigoncompositeComment face

Các bài viết cùng chủ đề

Cấm taxi Uber hoạt động, lái xe lo vỡ nợ trăm triệu

Cấm taxi Uber hoạt động, lái xe lo vỡ nợ trăm triệu

Nhiều lái xe Uber đang lo lắng trước khả năng có thể bị cấm hoạt động khi Bộ GTVT vừa yêu cầu Công ty TNHH Uber Việt Nam không được cung cấp, phối hợp với các chủ phương tiện và đơn vị vận tải để kinh doanh vận tải trái với quy định hiện hành. Không ít người trong số họ cầm nhà vay tiền ngân hàng để đầu tư xe lên tới hàng trăm triệu.

Cho Thuê Nhà Vệ Sinh Di Động Phục Vụ Tổ Chức Sự Kiện – Lễ Hội

Cho Thuê Nhà Vệ Sinh Di Động Phục Vụ Tổ Chức Sự Kiện – Lễ Hội

Hiện nay, công ty TPX cung cấp dịch vụ cho thuê nhà vệ sinh di động các loại để phục vụ cho việc tổ chức sự kiện hay là lễ hội. Nếu bạn nào đang có nhu cầu thì hãy vui lòng liên hệ công ty TPX để được giá tốt nhất!

Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Thành Phố Xanh (TPX) là chi nhánh Công ty TNHH SX – TM Composite Sông Sài Gòn (SGC).

Hà Nội: Đồng Ý Đầu Tư Xây Dựng 1.000 Nhà Vệ Sinh Công Cộng

Hà Nội: Đồng Ý Đầu Tư Xây Dựng 1.000 Nhà Vệ Sinh Công Cộng

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP về việc Công ty CP Thương mại và truyền thông Vinasing đề xuất dự án tài trợ hệ thống 1.000 nhà vệ sinh công cộng, 10 xe bồn chuyên dụng, 50 cây lọc nước công cộng uống trực tiếp, 200 ghế gang đúc phục vụ công ích cho thành phố Hà Nội.

Nhà Vệ Sinh Giá Rẻ Chào Mừng Lễ Quốc Khánh 2-9 Trên Khắp Mọi Miền Đất Nước Việt Nam

Nhà Vệ Sinh Giá Rẻ Chào Mừng Lễ Quốc Khánh 2-9 Trên Khắp Mọi Miền Đất Nước Việt Nam

Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2/9, TPX bán và cho thuê tất cả các loại sản phẩm Nhà Vệ Sinh Composite, Nhà tắm Di Động, Thùng Rác Công Cộng & Xe Gom Rác Lưu Động với giá SIÊU KHUYẾN MẠI CỰC SỐC RẺ NHẤT trên thị trường từ trước đến nay. LIÊN HỆ NGAY!

0933003329 0888 125 125 

CÔNG TY S/XUẤT BÁN VÀ CHO THUÊ – NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG GIÁ RẺ KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC LH:0933003329

CÔNG TY S/XUẤT BÁN VÀ CHO THUÊ – NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG GIÁ RẺ KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC LH:0933003329

Ms Phú Yên – 0933003329 – Cty Thành Phố Xanh (TPX) chuyên cung cấp tất cả các loại sản phẩm nhà vệ sinh di động Composite giá rẻ nhất trên thị trường với đủ loại (WC Di Động Công Trình, WC Di Động Cảng Tàu, WC Di Động Xe Kéo, WC Di Động Phố Đô, WC Di Động Du Lịch, Nhà Tắm Di Động, Xe Gom Rác Lưu Động,).

Nhà Vệ Sinh Di Động Composite Giá Rẻ Cho Xây Dựng - Nhiệt Điện - Dầu Khí - Du Lịch

Nhà Vệ Sinh Di Động Composite Giá Rẻ Cho Xây Dựng - Nhiệt Điện - Dầu Khí - Du Lịch

Ứng dụng: phục vụ các nhu cầu văn minh tiến bộ xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, nhiệt điện, năng lượng sạch, môi trường đô thị, du lịch, dầu khí…


Uy tín – Chuyên nghiệp | Tiết Kiệm Thời Gian và Tiền Bạc Cho Bạn | Liên hệ: 0933003329 –MsPhúYên.

Nhà Vệ Sinh Di Động Giá Rẻ Quận 6 - Nhavesinhcomposite.com

Nhà Vệ Sinh Di Động Giá Rẻ Quận 6 - Nhavesinhcomposite.com

Nhà Vệ Sinh Di Động Giá Rẻ Quận 6 - Nhavesinhcomposite.com

Ms Phú Yên – 0933003329 – Cty Thành Phố Xanh (TPX) chuyên cung cấp tất cả các loại sản phẩm nhà vệ sinh di động Composite giá rẻ nhất trên thị trường với đủ loại (WC Di Động Công Trình, WC Di Động Cảng Tàu, WC Di Động Xe Kéo, WC Di Động Phố Đô, WC Di Động Du Lịch, Nhà Tắm Di Động, Xe Gom Rác Lưu Động,…).

Nhật Bản Trang Bị Hàng Loạt Toilet Thông Minh Để Hút Khách

Nhật Bản Trang Bị Hàng Loạt Toilet Thông Minh Để Hút Khách

Chính phủ Nhật Bản dự kiến lắp đặt bệ xí tự điều hoà nhiệt độ, vòi rửa tự động... trong các toilet Nhat Ban ở mọi khu vực đông du khách, bao gồm cả sân bay với nhiều video hướng dẫn sử dụng

Nhà Vệ Sinh Lưu Động Composite VS1C, VS2C, VS3C, VS2A, VS3A,...

Nhà Vệ Sinh Lưu Động Composite VS1C, VS2C, VS3C, VS2A, VS3A,...

Uy tín – Chuyên nghiệp | Tiết Kiệm Thời Gian và Tiền Bạc Cho Bạn | Liên hệ: 0933003329 –Ms Phú Yên


Ứng dụng: phục vụ các nhu cầu văn minh tiến bộ xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nhiệt điện, năng lượng sạch, môi trường đô thị, dầu khí…

Nhà Vệ Sinh Công Cộng Phố Đô 3A

Nhà Vệ Sinh Công Cộng Phố Đô 3A

Ứng dụng: phục vụ các nhu cầu văn minh tiến bộ xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nhiệt điện, năng lượng sạch, môi trường đô thị, dầu khí…

Uy tín – Chuyên nghiệp | Tiết Kiệm Thời Gian và Tiền Bạc Cho Bạn | LH:0933003329–MsPhúYên.